За мастера

Суами Парамахамса е хималайски местер по Йога. Но когато стане дума за йога, той бърза да уточни, че това е всъщност цяла система от знания за живота във всичките му аспекти, което значи начин на живот. Той не е избирал съдбата си, тя го е избрала. Не познава родителите си, нито знае дали има кръвни братя и сестри. Целият свят е мое семейство и всички хора са мои братя и сестри, мои синове и дъщери, защото любовта ни свързва, казва Суами Парамахамса.

виж повече
Предстоящи събития
    Последни статии
    • Защо създадохме този сайт?Следвайки Суами и опитвайки се да разбера смисъла на неговите думи и действия, на неговия начин на живот, на тишината дори, в която той казва, че е най-щастлив...всеки път стигах до Библията, до различните евангелия, до самия Исус...
    • Историята на червения шал Един пътепис на Ани Димитрова за нашето първо съвместно пътешествие в Индия със Суами Парамахамса в началото на февруари 2013г.